Ga naar de hoofdinhoud

Architectuur op maat van de kwetsbare mens

De ondersteuning van kwetsbare mensen ligt ons na aan het hart. Wij zijn er ook van overtuigd dat elke situatie een specifiek contextueel antwoord vergt. Of het nu gaat om kinderen met een beperking, ouderen of psychiatrische zorg, in elk van onze projecten zijn er een aantal constanten: leefruimtes die gezellig en beschermend zijn, doordachte en functionele ondersteunende ruimtes en een doorgedreven zoektocht naar de juiste materialen en meubilair. We ontwerpen leefruimtes die perfect geïntegreerd zijn in de instellingen.

Elk kind is anders

Een kader creëren dat de ontwikkeling stimuleert van kinderen die een specifieke zorg of aandacht vergen, vraagt om een duidelijk begrip van de uitdagingen en specificiteiten die spelen. Deze expertise verwierven onze teams doorheen verschillende samenwerkingen op lange termijn. Al bijna tien jaar begeleiden we het IRSA (Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden) bij de reorganisatie en de uitbreiding van zijn campus in Ukkel. Een kind met een beperking moet kunnen evolueren in gestructureerde en stimulerende ruimtes. Net daarom hebben we bij de reorganisatie en de uitbreiding van het Instituut Alexandre Herlin (buitengewoon onderwijs types 2, 6 en 7) de aanleg voorgesteld van verschillende nieuwe speelplaatsen, die ver liggen van de ingangen en het autoverkeer om de kinderen rustgevende ruimtes te bieden.

In Maaseik hebben we in het kader van een andere langdurige samenwerking de BuSO/BuBaO-school (onderwijs types 2, 3 en 9) geherstructureerd om nieuwe klassen, een centrale onthaalruimte, een sportzaal en een overdekte speelplaats te creëren. Door de school een nieuw gezicht te geven en naar de straat te openen, vertaalt het project de wens van de leerkrachten om de infrastructuur beter bereikbaar en de activiteiten van de school meer zichtbaar te maken.    

Buitengewoon onderwijs school BuSo/BuBaO

Toekomstplannen voor onze senioren

Senioren een waardige en stimulerende gastvrije omgeving bieden, is een prioriteit voor onze architecten. De laatste jaren werden innovatieve projecten opgezet, dankzij de progressieve visie van de instellingen en verenigingen waarvan wij de projecten met trots ondersteunen. Ze combineren op harmonieuze wijze opvang van kleine kinderen met opvang van ouderen: projecten zoals de zorgcampus Oleyck, het nieuwe Borgenstein-kwartier of de intergenerationele voorziening Nice Méridia vormen toekomstgerichte programma’s die aansluiten bij de nieuwe manier om senioren duurzaam te re-integreren in onze samenleving.

De andere sleutel tot waardige en menselijke ondersteuning is de individualisering van de zorg. We hebben een specifiek studie uitgevoerd rond de opvang van patiënten die lijden aan Alzheimer, voor het Koning Boudewijntehuis. Dat leidde tot de creatie van ‘cantous’ en een pilootproject voor een eenheid van kort verblijf in het kader van post-revalidatie. In de verblijfseenheden werd de gemeenschappelijke leefruimte opgezet als een open space, gericht naar een therapeutische tuin en in direct contact met de kamers. De gebogen grotendeels glazen gevel draagt bij tot de intuïtieve oriëntatie van patiënten. Eilanden met vast meubilair geven invulling aan de gemeenschappelijke ruimtes van de woonkamer, de eetkamer en de keuken.

Een futureproof project dat traditionele waarden uitdraagt

Case Study - OLEYCK

Een futureproof project dat traditionele waarden uitdraagt

Woonzorgcentrum Koning Boudewijn

Muren die beschermen in plaats van opsluiten

Onze architecten volgen de recente evoluties van de zorg voor personen met psychische stoornissen en kiezen daarom niet voor de architectuur van de dwang maar een architectuur die de therapeutische aanpak van de zorgteams ondersteunt en patiënten perspectieven biedt. De re-integratie van personen die vrijwillig of gedwongen opgenomen werden, is immers het centrale element van de therapeutische visie.

In al onze psychiatrische projecten zorgen we ervoor dat het collectieve karakter van de voorzieningen is afgestemd op de specificiteiten van de patiënten die zijn opgenomen op het vlak van toezicht, veiligheid en zorg. Voor de reorganisatie en uitbreiding van het ziekenhuiscentrum Jean Titeca in Schaarbeek hebben we nagedacht over de integratie van een beveiligde instelling in een stedelijke context om een rustige en veilige leef- en werkomgeving te creëren. In het kader van de begeleiding van patiënten die lijden aan gestabiliseerde chronische psychische ziekten staat de vraag van de collectieve huisvesting centraal. Daarom hebben onze teams voor het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) van Chêne-aux-Haies in Bergen en voor het PVT Jacques Ley in Schaarbeek grote aandacht besteed aan de zoektocht naar materialen en meubels die robuust en rustgevend zijn.

Hoe kunnen we zin geven aan “samenleven” en tegelijk tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van elke bewoner?
Borgerwijk

Case Study - BORGERWIJK

Hoe kunnen we zin geven aan “samenleven” en tegelijk tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van elke bewoner?

Terug naar de homepagina Ga naar het hoofdmenu