Ga naar de hoofdinhoud

Gebruikersgericht ontwerpen in zorgprojecten: scenario based design

Kinderen stimuleren en ondersteunen in hun leerproces, ouderen en kwetsbare mensen een veilige en ondersteunende omgeving bieden, mensen laten ontplooien in hun werkomgeving,… is ons doel als ontwerper. We stellen de mens ‘centraal’ in onze architectuur en streven naar een (bebouwde) omgeving die fungeert als beschermende cocon, katalysator, thuishaven,… voor de gebruiker.

Scenario based design

Focus op eindgebruiker: Scenario Based Design

Het is essentieel om ons tijdens het ontwerpproces te kunnen inleven in de eindgebruiker. Dit inlevingsproces is niet evident: ervaringen, motivatie en noden van de eindgebruikers kunnen heel verschillend zijn. Bovendien is een ontwerpproces vaak een complex gebeuren waarbij het risico bestaat dat de focus op de eindgebruiker wegdijnt.
Scenario Based Design is een ontwerpmethodiek die ons helpt om tijdens het gehele ontwerpproces en bij elke ontwerpwijziging de eindgebruiker centraal te stellen. Deze eindgebruikers omschrijven we als ‘persona’s’.

Personas
Focus op eindgebruiker

Onze personas vormen het leitmotiv van ons ontwerp

Onze eindgebruikers duidelijk in kaart brengen is de eerste stap. Hiervoor doen we vaak beroep op inleefsessies: het ontwerpteam draait een paar dagen mee in de setting waarbij interviews, observaties en actieve deelname aan activiteiten aan bod komen. Vervolgens worden deze gegevens verder aangevuld met evidence-based data. Op basis hiervan krijgen we een duidelijk beeld van de diversiteit in ervaring, kwetsbaarheid en motivatie van de eindgebruikers en baseren we  onze persona’s, die elk een diversiteit typeren. Via scenario’s laten we de persona een ruimtelijk traject afleggen, geleid door handelingen, behoeftes en herinneringen. Zo vormen onze persona’s het leitmotiv van ons ontwerp.

Bovendien wordt deze methodiek gedragen door alle betrokken stakeholders. Workshops worden georganiseerd doorheen de verschillende fases van het ontwerpproces om zo af te toetsen of het ontwerp voor àlle gebruikers een optimale omgeving schept.

Een futureproof project dat traditionele waarden uitdraagt

Case Study - OLEYCK

Een futureproof project dat traditionele waarden uitdraagt

De Kerselaar à Overijse
Onze personas vormen het leitmotiv van ons ontwerp

Project De Kerselaar in Overijse: Jan en Linda nemen mee de ontwerpbeslissingen

Een voorbeeld waarbij we Scenario Based Design toepasten, is het project De Kerselaar in Overijse, een residentie voor bewoners met een fysieke en / of mentale beperking. Hier is het ontwerp gestart vanuit de fysieke en mentale kwetsbaarheid en leefwereld van de bewoners. Om deze goed te kunnen capteren toetsten we het ontwerp af aan de gebruikersprofielen ‘Jan’ en ‘Linda’.

­­­­­­

Ons ontwerp vertrekt vanuit de bouwsteen van de kamer van de bewoners: een kamer waar onzichtbare zorg aanwezig is, met voldoende ruimte voor tilliften en transfers voor Linda, die een zware fysieke beperking heeft. Dezelfde bouwsteen laat een flexibele indeling toe voor Jan, die enorm gehecht is aan structuur en orde en waarvoor een duidelijke dag- en nachtindeling belangrijk is. We laten onze persona’s een traject afleggen die hun ritme, dagindeling, rituelen in kaart zet om deze vervolgens ruimtelijk te vertalen.

Daarbij werd steeds een duidelijk doel voor ogen gehouden om een thuis aan te bieden waar de bewoners volgens hun eigen daadkracht de nodige verantwoordelijkheden kunnen krijgen en nemen.
Het ontwerp wil geen eiland vormen maar wil contacten stimuleren om actief deel te nemen een projecten en activiteiten binnen de gemeenschap van Overijse.

Deze methodiek ondersteunt ons creatief en reflectief denken en vormt een referentiekader om beslissingen te (re-)evalueren.

Hoe verzoen je verschillende functies en generaties in een dichtbevolkte stedelijke omgeving?

Case Study - NICE MERIDIA

Hoe verzoen je verschillende functies en generaties in een dichtbevolkte stedelijke omgeving?

Ontdek andere perspectieven

alle perspectieven
Terug naar de homepagina Ga naar het hoofdmenu