Ga naar de hoofdinhoud

Naar een contextuele benadering van business development – Interview met Coen van den Wijngaart

Op 6 juni dit jaar is Coen van den Wijngaart gestart bij archipelago als Acquisition en Business Development Manager. We zijn verheugd om hem in ons team te mogen verwelkomen. Hoewel hij nieuw aan boord is, is zijn gezicht al vrij bekend. Zijn achtergrond als architect in Nederland en België heeft hem in het verleden al de kans gegeven om met verschillende van ons samen te werken. Voornamelijk het starten tijdens de COVID-19 periode is een grote uitdaging en vraagt om flexibiliteit om je collega's te leren kennen. Na zijn eerste maand hebben we Coen een aantal vragen gesteld om hem beter te leren kennen:

Map Bruxelles Leuven

Van Nederland naar Brussel... Waarom koos je ervoor om in de Belgische hoofdstad te wonen?

In 2013 heb ik besloten om met mijn gezin van Nederland naar België te verhuizen om te ontsnappen aan de financiële en vastgoedcrisis die Nederland harder heeft getroffen dan België, vanwege het conjunctuurgevoelige economische model. We kozen ervoor om in Brussel te gaan wonen omdat het zowel een stad is met grootstedelijke kwaliteiten en een stad voor mensen die nog geen plek hebben gevonden. Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Europa. Brussel is een stad met verborgen schatten, heterotopische kwaliteiten en geheime plekken.

De verstedelijking kwam tot stand door de verdichting van de oorspronkelijke landelijke structuur van de 19 gemeenten en de groene restanten van het Zoniënwoud. We moeten toewerken naar een inclusieve en duurzame verstedelijking die is afgeleid van het contextuele denken om sociale integratie, gemengd gebruik en biodiverse omgevingen met een positieve ecologische voetafdruk te bieden en lokale economieën te activeren. Misschien is COVID-19 wel een wake-up call, niet alleen om onze microklimaatbubbel om ons heen te herontdekken, maar ook om ons gedrag te reflecteren ten opzichte van de natuur zelf?

Jij en archipelago... hoe is het verhaal met de groep begonnen?

Ik begon mijn carrière eind jaren ’90 nadat ik mijn stage voor de Hogere Technische Hogeschool in Tilburg had afgerond. Tijdens mijn opleiding aan TU Delft en mijn Erasmusperiode in Montpelier aan de Grande École d´Architecture heb ik tegelijkertijd gestudeerd en gewerkt.
Nadat ik was afgestudeerd in Delft heb ik voor verschillende soorten architectenbureaus gewerkt: van sterke conceptuele tot sterke servicebureaus. Ik ken archipelago al een tijdje omdat zij de lokale partner waren voor een bureau waar ik eerder voor werkte in Rotterdam, waarbij we vooral samenwerkten aan zorgprojecten.

Omdat ik sterk gedreven ben in het ondernemerschap op het gebied van architectuur en stedenbouw, heb ik vooral gewerkt voor projectontwikkelingsgerichte architectenbureaus, consultants of vastgoedontwikkelaars. Mijn rol binnen archipelago is het leiden en coördineren van de acquisities en business development.

Om meer toegevoegde waarde te creëren, willen we ons bedrijf ontwikkelen en ons netwerk uitbreiden door middel van een contextuele benadering, die in lijn is met de waarden en de identiteit van archipelago. Parallel met de nieuwe collaborative governance dat binnen archipelago is ingevoerd en de uitdagingen van Het Nieuwe Werken, heroverwegen we onze aanpak met als doel om ons te (her)positioneren. Met een Belgische en internationale ervaring streef ik ook naar het aanknopen van nieuwe banden met professionele en academische netwerkactoren in het binnen- en buitenland. Het opbouwen van partnerships met nieuwe gekwalificeerde talenten maakt ook deel uit van deze boeiende reis!

Architectuur & business development... hoe combineer je beide gebieden?

Voor mij is het belangrijk om niet te denken aan architectuur als een solitair esthetisch product of interventie. We moeten architectuur benaderen als iets dat wordt gestuurd door holisme en context. Daarom willen we niet alleen onze opdrachtgevers, eindgebruikers en stakeholders, zowel publiek als privaat, maar ook de specifieke context van elk project zo goed mogelijk begrijpen.
Een institutionele belegger heeft bijvoorbeeld andere belangen dan een bepaalde eindgebruiker of een projectontwikkelaar. Wanneer we de behoeften van onze klanten begrijpen en begrijpen hoe hun ‘waardeketen’ werkt en geïntegreerd is, zijn we in staat om een meer geoptimaliseerde en op maat gemaakte architectonische oplossing te leveren.

Vakmanschap is een belangrijk aspect om architectuur te combineren met ondernemerschap. Termen als marketing en business zijn gevoelig binnen het architectuurdiscours. Hoe dan ook, als je economisch handelt word je automatisch ondernemer, anders overleef je het niet. Omdat veel architecten bovendien graag academisch blijven, neemt ‘business development’ in zekere zin ook een belangrijke plaats in ons verhaal in. Het is een meer inclusieve term omdat ‘ontwikkeling’ vooruitstrevend is en niet alleen de commerciële aspecten van het runnen van een onderneming omvat, maar ook het creëren van toegevoegde waarde, onderzoek & innovatie, de identiteit van de organisatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, het aantrekken van bekwame medewerkers en partners, het delen van kennis, enz.

Het runnen van een architectenbureau is anders dan het runnen van een productfabriek: het sturen van het creatieve proces of het sturen van de creativiteit is niet exact af te meten tot aan het milligram. Toch is het belangrijk om binnen een bepaalde timing en geconsolideerde budgetten voldoende ruimte te creëren voor inspiratie. Daarom zijn co-productieve termen als co-creatie, participatie en dialoog erg belangrijk om creatief te zijn en de creativiteit te sturen. Ik gebruik altijd graag de term: delen = vermenigvuldigen. Dit betekent het strategisch kiezen van de juiste teams, samenwerkingsverbanden en netwerken om mee samen te werken. Het impliceert echter ook een ondernemerschap waarin elke individuele medewerker van archipelago de kans krijgt om te evolueren en uit te blinken in zijn of haar talenten. Alleen door deze middelen en ambities kunnen we de nodige kwaliteit en innovatie bereiken om te evolueren en relevant te blijven.

Pillars

Architectuur en R&I... heb je een favoriet project?

Ik heb niet één favoriet architectuurproject omdat er te veel zijn om op te noemen. Ik denk liever vanuit een stedenbouwkundig perspectief. Je kunt een mooi stukje architectuur hebben, maar elk afzonderlijk gebouw maakt deel uit van een stedelijk weefsel. Het gaat niet alleen om de individuele activiteit, maar ook om hoe het functioneert binnen de som van individuen, binnen de juiste ruimtelijke, ecologische en sociale omstandigheden van een buurt, wijk of stad.

Toch wil ik graag de Nederlandse architect Thomas Rau aanhalen. Hij opent een nieuw discours en een nieuw begrip over hoe we het proces van ontwikkeling, ontwerp en bouw van vastgoed anders en duurzamer moeten organiseren door juist energie te produceren, circulair te denken, concepten voor het huren van bouwmaterialen te introduceren, enz.

Bovendien is de wereld aan het veranderen, de klanten veranderen en wij veranderen! De interne groep Research & Innovation helpt ons om proactief te blijven en de kwaliteit te leveren die onze klanten van ons verwachten. Het opent ook deuren naar allianties met de academische wereld, de industrie en kennisnetwerken. Slechts enkele kantoren hebben de mogelijkheid of capaciteit om te investeren in een R&I-cel en archipelago heeft het geluk deze mogelijkheid te hebben. R&I speelt een belangrijke rol in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid als architect. Het maakt deel uit van onze identiteit en de waarden waar we voor staan. R&I gaat over de inhoudelijke verdieping van onze vier pijlers programmering, beleving, duurzaamheid en TCO om zo een kruisbestuiving te creëren over onze ontwerpateliers en sectoren heen.

Als we innovatief zijn, zijn we in staat om toegevoegde waarde te creëren door het leveren van op scenario’s gebaseerde & maatschappelijke geïntegreerde concepten die aandacht besteden aan ecologische verantwoordelijkheid en het creëren van duurzame leefomgevingen om in te leven, zorgen, leren, werken.

Wat is jouw huidige gemoedstoestand?

Ik heb altijd graag mensen met elkaar in contact gebracht, partnerschappen opgebouwd op basis van kennis en waarden, en de juiste strategie ontwikkeld om te slagen in kwalitatieve habitats, gebouwen en onderzoeken, sociale inclusiviteit en contextueel denken. Op de een of andere manier voelt het goed om te beginnen tussen de COVID-19 lockdown en de zomervakantie.

Omdat iedereen zich in deze uitdagende tijden herpositioneert, maak ik graag gebruik van deze periode: vertrouwd raken met het team van archipelago en een beter beeld krijgen van de toekomstige uitdagingen op het gebied van acquisitie, prospectie, business development en marketing.

Zelfs op persoonlijk vlak heeft de COVID-19 lockdown me de kans gegeven om de micro-omgeving om me heen te ontdekken: veel wandelen en fietsen door de Brusselse Natura 2000-groene zone. De zomervakantie geeft me de mogelijkheid om nog meer te genieten van quality time met mijn familie en om het lezen van enkele boeken terug op te pikken, zoals “The Craftsman” van Richard Sennett en “A Sociology of Globalisation” van Saskia Sassen.

Ontdek andere perspectieven

alle perspectieven
Terug naar de homepagina Ga naar het hoofdmenu