Ga naar de hoofdinhoud

Wat zijn de uitdagingen voor het stedelijk ziekenhuis van morgen?

Ziekenhuizen zijn wereldwijd in bijna elke stad een van de grootste werkgevers. Daarbij komt nog dat de stedelijke bevolking continu toeneemt en de menselijke activiteit zich concentreert in steeds dichtere gebieden. Ziekenhuizen zijn belangrijke socio-economische spelers. Ze verankeren in het hart van de stad beantwoordt dus aan een duidelijke economische en functionele logica. En een kwalitatieve integratie in het stedelijk weefsel is dus een absolute noodzaak.

Hopital Joseph Bracops

Een nieuwe visie op de ziekenhuisomgeving

De ontwikkeling van de geneeskunde en de digitalisering van de maatschappij hebben een grote impact op het ruimtelijk ontwerp en de functionele organisatie in de ziekenhuizen. Daardoor ontstaat een unieke kans om de ziekenhuisomgeving te herdenken. Vermits het technische aspect discreter wordt, veel minder plaats inneemt en beperkt blijft tot de behandelingsruimtes, kunnen er ruime en warme onthaalruimtes gecreëerd worden binnen het ziekenhuis. Om de overgang naar het ziekenhuis op een zachtere manier te laten verlopen en de sociale en maatschappelijke integratie in de stad te versterken, kan er, op het raakvlak met de publieke ruimte buiten de muren, onderdak gegeven worden aan culturele, educatieve, recreatieve of commerciële activiteiten op het raakvlak met de publieke ruimte buiten de muren. Het ziekenhuis wordt zo ‘gedesacraliseerd’ en volledig ingebed in zijn stedelijke omgeving.

Het CHwapi ziekenhuis in Doornik

Het ontstaan van permeabele ruimtes

Deze ‘permeabele ruimtes’ tussen stad en ziekenhuis zijn een belangrijke stap in het traject van patiënten. De overgang van de stedelijke ruimte, die zeer publiek is, naar de consultatie-, behandelings-, en verblijfsruimtes, die vooral een privékarakter hebben, neemt zo de vorm aan van een continuüm in plaats van een breuk. Ook de sterk groeiende ambulante activiteit die steeds relevanter wordt binnen de ziekenhuisomgeving moet gebaseerd zijn op uitermate korte circuits met zeer fluïde uitwisselingen tussen ziekenhuis en buitenwereld. Door de drastische inkorting van de verblijfsduur van de meeste patiënten spelen nieuwe intermediaire zorgstructuren zoals zorghotels op dat vlak ook een rol. Het CHwapi in Doornik is het resultaat van een holistische reflectie gericht op de huidige positie van een grote gezondheidsinstelling in het hart van de stad, door met name zachte mobiliteit en gedeelde ruimte als basiselementen in het project te integreren.

Hoe maak je van een groot ziekenhuis een aangename buur?

Case Study - CHWAPI

Hoe maak je van een groot ziekenhuis een aangename buur?

Masterplan voor de verbouwing van het Joseph Bracops ziekenhuis in Anderlecht

Zich verankeren in een circulaire economie

Een stedelijk ziekenhuis kan ook maatschappelijke ambities hebben die de strikte ziekenhuisomgeving overschrijden. Het ziekenhuis kan dan een ‘katalysator’ zijn om een wijk te ontwikkelen of opnieuw te doen opleven. In dat kader is het masterplan voor het ziekenhuis Joseph Bracops in Anderlecht opgezet als lokale motor, waarbij het ziekenhuis zich openstelt voor de stad en publieke ruimte integreert in het project. Door zich te verankeren in de logica van de circulaire economie, biedt het project drie belangrijke ontwikkelingsassen voor het stedelijk ziekenhuis van morgen: stedenbouwkundig (via de creatie van tuinen en publieke ruimtes), functioneel (integratie in het ziekenhuis van activiteiten die gedeeld worden met de wijk) en ecologisch (energetische autonomie, hergebruik en omkeerbaarheid).

Hoe ziet een stedelijk ziekenhuis eruit volgens de duurzame principes van de circulaire economie?
BRACOPS

Case Study - BRACOPS

Hoe ziet een stedelijk ziekenhuis eruit volgens de duurzame principes van de circulaire economie?

Ontdek andere perspectieven

alle perspectieven
Terug naar de homepagina Ga naar het hoofdmenu