Ga naar de hoofdinhoud

Natuur en traditie: onze inspiratiebronnen

Vanaf het begin van het Oleyck zorgcampus project wilden we het unieke landschap van het Hageland, zijn grote open ruimtes en atypische landvormen onder de aandacht brengen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we de site ruimtelijk gestructureerd hebben door verschillende perspectieven te creëren rond drie pleinen: een openbaar plein dat toegang geeft tot de campus, tevens het levendig plein dat de generaties verbindt, de grote patio van het woonzorgcentrum – het kloppend hart van de campus en een secundair plein toegang Huis van het Kind aan de lager gelegen zijde richting stadscentrum. We hebben elk gebouw voorzien van een aparte typologie die overeenkomt met de functie ervan in het programma. Allemaal verschaffen ze een veelvoud aan sferen in de gemeenschappelijke buitenruimtes waar de stad, de buurt en het landschap met elkaar verweven zijn.

Vanuit die gedachte profiteert het nieuwe woonzorgcentrum van de hoogteverschillen: het maximaliseert het uitzicht vanuit de kamers van de bewoners. Het gebouw plooit zich rond een binnenplaats, wat doet denken aan de traditionele vierkantshoeve. Deze hedendaagse herinterpretatie van een landelijk model dat typisch is voor de regio, past harmonieus in de wijk. Landbouwactiviteit is er namelijk van oudsher niet weg te slaan.

Een zorgzame plek voor alle leeftijden

Dit project combineert als multifunctioneel complex zorg en opvang voor hulpbehoevenden en kwetsbaren van alle leeftijden, of het nu vaste bewoners of dagbezoekers zijn. De assistentiewoningen zijn ondergebracht in lineaire gebouwen door middel van circulatie-& ontmoetingsplekken die verbonden zijn met de patio van het woonzorgcentrum. Deze kleinere volumes worden evenwijdig met de bestaande hoogtelijnen in het landschap ingepast. De kleinschaligheid en fragmentatie van de gebouwen dragen bij aan het behoud van perspectieven en aan het creëren van de diverse ontmoetingsplaatsen voor mensen.

We hebben elk gebouw ontworpen met veel aandacht voor de functionaliteit en voor de kwaliteit van de zintuiglijke ervaringen van de bewoners. Een weloverwogen evenwicht tussen de bebouwde en niet-bebouwde ruimte maakt het mogelijk om de ‘leef’ruimtes optimaal te verlichten en te ventileren. Zo garanderen we tevens een grote ruimtelijkheid en interacties tussen de binnen- en buitenruimtes. Het overvloedige daglicht en de leesbaarheid van de gebouwen dragen bij aan het creëren van een gezonde leefomgeving die bevorderlijk is voor het welzijn van alle bewoners van de Oleyck campus.

Een duurzame en ambitieuze holistische aanpak

Elke keuze die we hebben gemaakt, is beoordeeld op basis van de milieu-impact en de levenscycluskosten van de gebouwen. Het energiezuinige ontwerp van de infrastructuur vermindert de energiebehoefte drastisch en is gestoeld op een maximaal gebruik van hernieuwbare energie. Zo maakt dit project gebruik van geothermische energie, en is er een gedigitaliseerd centraal beheer van de technische installaties. Regenwater wordt ook ter plaatse opgevangen bovengronds in open wadi’ s of ondergronds, gefilterd en hergebruikt. We hebben elk gebouw zo ontworpen dat het flexibel kan inspelen op mogelijke evoluties van de interne inrichting en bestemming. De buitenruimtes tussen de gebouwen zijn ontworpen om een aangenaam microklimaat te creëren en de gebruikers aan te moedigen zich deze toe te eigenen.

Zorgcampus Oleyck is een voorbeeld van onze visie op een duurzame woonzorgomgeving met zo min mogelijk impact op het milieu, voor deze generatie en de volgende. Naast de technische en functionele aspecten betekent duurzaam ontwikkelen ook het creëren van een gezonde leefomgeving die de relatie tussen de mens en zijn omgeving bevordert. Het betekent het creëren van aangepaste ruimtes waar we graag wonen en werken. Het betekent het bevorderen van de integratie van iedereen in de samenleving. In het teken van deze ambities ontving het project de Belfius Smart City Award 2016 voor zijn holistische benadering van duurzaamheid.

Campus Oleyck is een voorbeeld van onze visie op een duurzame woonzorgomgeving met zo min mogelijk impact op het milieu, voor deze generatie en de volgende

Stef Vermeulen architect, managing partner

Galerij met afbeeldingen

Ontdek andere case studies

Hoe verzoen je verschillende functies en generaties in een dichtbevolkte stedelijke omgeving?

Case Study - NICE MERIDIA

Hoe verzoen je verschillende functies en generaties in een dichtbevolkte stedelijke omgeving?

Hoe kunnen we zin geven aan “samenleven” en tegelijk tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van elke bewoner?
Borgerwijk

Case Study - BORGERWIJK

Hoe kunnen we zin geven aan “samenleven” en tegelijk tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van elke bewoner?

Alle case studies
Terug naar de homepagina Ga naar het hoofdmenu